Frietwagen verhuur horst

 

 

Algemene Huurvoorwaarden Frietwagen verhuur Horst:

 

· Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting ( thans 21% ) en het transport

· Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven te allen tijde eigendom van Frietwagen verhuur Horst.

· De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem/haar van Frietwagen verhuur Horst gehuurde goederen, tot aan het tijdstip dat Frietwagen verhuur Horst de goederen komt ophalen of de huurder deze aflevert bij Frietwagen verhuur Horst.

· Bij bedragen boven € 100,- kan er 10 % borg van het huurbedrag gevraagd.

· Indien de huurovereenkomst niet tijdig, minimaal 1 week voor leveringsdatum, wordt geannuleerd, word er 50% van de huurprijs in rekening gebracht mocht u echter in de laatste 24 uur annuleren word de volledige huurprijs door belast.

· Alle huurgoederen worden schoon geleverd en ook weer schoon terugverwacht. Is dit niet het geval, dan brengt Frietwagen verhuur Horst de schoonmaakkosten in rekening, zijnde   €50,-- .

· Bij schade door vernieling vandalisme of vermissing worden de kosten hiervan bij de huurder in rekening gebracht door Frietwagen verhuur Horst.

· Los- en laadplaats moeten goed bereikbaar zijn.

· Huurder dient zorg te dragen voor een stroomvoorziening van 220 volt.

· Mocht er bij de levering iets niet in orde zijn, dan horen wij dit graag voordat de goederen gebruikt worden anders wordt eventuele geconstateerde schade of gebreken na aflevering, verhaald op de huurder.

· Frietwagen verhuur Horst acht zich niet aansprakelijk voor enige schade, die het gehuurde materiaal aangericht zou kunnen hebben.

· Alle gehuurde goederen mogen door de huurder niet onderverhuurd worden.

· Bij terugkomst van de goederen in ons magazijn worden deze gecontroleerd en geteld, deze telling is bindend.

· Bij breuk of manco word door ons de vervangingswaarde in rekening gebracht.

· Prijswijzigingen voorbehouden.